Disclaimer

De services en publicaties van CoinAcademy besproken in onze community of in het persoonlijke dashboard zijn alleen beoogd voor informationele doeleinden en kunnen onder geen enkele omstandigheden geïnterpreteerd worden als waarheid of gegarandeerde toekomstvisie. CoinAcademy is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor mogelijke consequenties voortkomend uit het kopen/verkopen of handelen in vernoemde handelswaren, effecten of (digitale) valuta. Onze informatie is verkregen van analyses en onderzoek, daarnaast maken wij gebruik van bronnen waar verondersteld van word dat het betrouwbaar is, maar bieden wij in geen enkel geval garantie. Geen enkele vorm van garantie is geïmpliceerd of mogelijk wanneer projecties van toekomstige condities worden voorspeld. In geen enkel geval zal de inhoud van CoinAcademy opgevat kunnen worden als een belofte, garantie of medeplichtigheid met of van de services, CoinAcademy of ieder van de directeuren, werknemers, affiliates of andere (tussen)personen zijn niet verantwoordelijk voor de acties die uw onderneemt na het gebruiken van onze services. CoinAcademy heeft op geen enkel moment geld of digitale waarde van klanten of leden in handen, gebruikers dienen altijd zelf acties te ondernemen. Investeringsbeslissingen worden genomen door de gebruikers zelf, CoinAcademy is geen financieel adviseur en is niet aansprakelijk voor de acties van gebruikers. Mogelijke investeringsbeslissingen van gebruikers van CoinAcademy kunnen ongelijk of tegenstrijdig zijn met de bespreking of aanwijzing van onze services. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. Alle investeringen zijn blootgesteld aan mogelijke risico's, welke altijd beschouwd moeten worden voorafgaand aan het maken van investeringsbeslissingen. Uw word geadviseerd om uw persoonlijke financiele adviseurs te raadplegen voordat uw een investeringsbeslissing neemt. Terwijl sommige individuelen zeer goede resultaten boeken, kunnen resultaten nooit voor iedereen hetzelfde uitpakken. Bij het benutten van onze services bevestigd u dat uw op zijn minst achtien (18) jaar oud bent en dat u volledig volhoud aan de bekwaamheid tot de volgens de wet bindende overeenstemming.

Vooruitziende stellingen

Deze services bevatten vooruitziende stellingen en informatie, welke nadenken over de huidige visie met respect tot toekomstige gebeurtenissen en financiële prestaties. Wanneer gebruikt in onze services, de woorden "geloven", "verwachten", "van plan zijn/plannen", "mogenlijk", "zal/zullen", "zouden", "kunnen", "zou", "zou moeten", "voorzien", "schatting", "projecten", "van plan zijn", "ten doelen hebben", "vooruitzicht" of alle andere variaties van deze woorden of andere vergelijkbare uitdrukkingen en of synoniemen zijn voorgenomen om vooruitziende stellingen en informatie te identificeren. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk uiteenlopen van de verwachte uitgedrukte vooruitziende stellingen als gevolg van bekende en onbekende risico's en onduidelijkheid/onzekerheid. Bekende risico's en onzekerheden bevatten, maar zijn niet beperkt tot: Risico's gerelateerd aan financiële factoren als volatiliteit in exchange waarden, restricties op toegang tot kapitaal, het toenemen van rentetarieven en schommelingen in de wereldwijde financiële markten; Risico's geassocieerd met binnen- en buitenlandse overheidsreguleringen, inclusief exportcontrole en economische sancties; en andere risico's, inclusief procesvoering. De bevattende informatie in onze services weerspiegeld wat wij geloven, aannemen, voornemen, beramen en verwachten als op de datum van publicatie, behalve zoals verplicht door de wet, verwerpen wij verplicht te zijn of te trachten naar het bijwerken of reviseren van de content in onze services.

Privacybeleid

Deze services bevatten vooruitziende stellingen en informatie, welke nadenken over de huidige visie met respect tot toekomstige gebeurtenissen en financiële prestaties. Wanneer gebruikt in onze services, de woorden "geloven", "verwachten", "van plan zijn/plannen", "mogenlijk", "zal/zullen", "zouden", "kunnen", "zou", "zou moeten", "voorzien", "schatting", "projecten", "van plan zijn", "ten doelen hebben", "vooruitzicht" of alle andere variaties van deze woorden of andere vergelijkbare uitdrukkingen en of synoniemen zijn voorgenomen om vooruitziende stellingen en informatie te identificeren. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk uiteenlopen van de verwachte uitgedrukte vooruitziende stellingen als gevolg van bekende en onbekende risico's en onduidelijkheid/onzekerheid. Bekende risico's en onzekerheden bevatten, maar zijn niet beperkt tot: Risico's gerelateerd aan financiële factoren als volatiliteit in exchange waarden, restricties op toegang tot kapitaal, het toenemen van rentetarieven en schommelingen in de wereldwijde financiële markten; Risico's geassocieerd met binnen- en buitenlandse overheidsreguleringen, inclusief exportcontrole en economische sancties; en andere risico's, inclusief procesvoering. De bevattende informatie in onze services weerspiegeld wat wij geloven, aannemen, voornemen, beramen en verwachten als op de datum van publicatie, behalve zoals verplicht door de wet, verwerpen wij verplicht te zijn of te trachten naar het bijwerken of reviseren van de content in onze services.

1.1 Indien u als Gebruiker een persoonlijke account aanmaakt via onze website of ons op enige andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres. Als Gebruiker kunnen wij u telefonisch en/of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt.

1.2 Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden: om de inhoud van onze dienstverlening en onze website te verbeteren, voor het beheer van uw account, voor onze klantenadministratie, om marktonderzoek te verrichten, voor het beheer van onze website en voor promotionele acties. Gebruikers sluiten zich automatisch aan bij de gratis nieuwsbrief van CoinAcademy die in principe wekelijks verschijnt. Gebruikers kunnen zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via de uitschrijflink die aan iedere e-mail aangehecht is.

1.3 De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen door CoinAcademy worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

1.4 Deze persoonsgegevens worden verwerkt door CoinAcademy, die de verantwoordelijke is voor de verwerking hiervan.

1.5 U hebt het recht op inzage en verbetering, na schriftelijke aanvraag. U heeft ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de doorgiften aan derden. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, kan u van ons telefonische oproepen krijgen met informatie over producten, diensten en opkomende acties. Als u ons uw e-mail adres meedeelt, kan u van ons e-mails ontvangen met informatie over producten, diensten en eventuele acties.

1.6 Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Indien u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen kan u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid of per e-mail (info@coinacademy.nl).

1.7 CoinAcademy houdt de persoonsgegevens van de Gebruikers slechts bij zolang als nodig om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, zolang als de wet vereist of zoals aanbevolen door de privacycommissie. Informatie die wordt bijgehouden die verband houdt met de noodzakelijke administratieve opvolging van de registratie wordt minstens drie jaar bijgehouden te tellen vanaf de aanmaak van het account. De Gebruikers kunnen op elk ogenblik het recht uitoefenen om toegang te krijgen tot hun eigen persoonsgegevens, die recht te zetten en desgevallend te verwijderen in naleving van de toepasselijke wet over de bescherming van persoonsgegevens. Dat kan door een verzoek te sturen, met kopie van de identiteitskaart naar het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid met duidelijke uiteenzetting van het verzoek.

Wij van CoinAcademy verdiepen ons in de virtuele valuta’s sinds 2013. Vanaf het begin van de zogeheten crypto-revolutie geloven wij in het systeem en de achterliggende waarden erachter.

In 2017 is gebleken dat veel mensen over de hele wereld erg geinteresseerd zijn in de techniek en de nieuwe vorm van valuta. In de afgelopen 5 jaar is de totale waarde van de crypto markt van tientallen miljoenen naar honderden miljarden gestegen!

CoinAcadamy is opgericht met als doel om onze ervaringen te delen en u zo goed mogelijk te informeren. Of uw nu een beginner of relatief ervaren bent op het gebied van Cryptocurrency maakt niet uit, ons cursusmateriaal zal uw van A tot Z informeren en uw alles leren wat u moet weten over de markt en de digitale valuta's. Naast ons educatieve pakket zullen we uw voorzien van belangrijk nieuws en updates, analyseren wij coins met potentie en geven wij all-round advies.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van CoinAcademy!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van CoinAcademy!

Disclaimer

De services en publicaties van CoinAcademy besproken in onze community of in het persoonlijke dashboard zijn alleen beoogd voor informationele doeleinden en kunnen onder geen enkele omstandigheden geïnterpreteerd worden als waarheid of gegarandeerde toekomstvisie. CoinAcademy is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor mogelijke consequenties voortkomend uit het kopen/verkopen of handelen in vernoemde handelswaren, effecten of (digitale) valuta. Onze informatie is verkregen van analyses en onderzoek, daarnaast maken wij gebruik van bronnen waar verondersteld van word dat het betrouwbaar is, maar bieden wij in geen enkel geval garantie. Geen enkele vorm van garantie is geïmpliceerd of mogelijk wanneer projecties van toekomstige condities worden voorspeld. In geen enkel geval zal de inhoud van CoinAcademy opgevat kunnen worden als een belofte, garantie of medeplichtigheid met of van de services, CoinAcademy of ieder van de directeuren, werknemers, affiliates of andere (tussen)personen zijn niet verantwoordelijk voor de acties die uw onderneemt na het gebruiken van onze services. CoinAcademy heeft op geen enkel moment geld of digitale waarde van klanten of leden in handen, gebruikers dienen altijd zelf acties te ondernemen. Investeringsbeslissingen worden genomen door de gebruikers zelf, CoinAcademy is geen financieel adviseur en is niet aansprakelijk voor de acties van gebruikers. Mogelijke investeringsbeslissingen van gebruikers van CoinAcademy kunnen ongelijk of tegenstrijdig zijn met de bespreking of aanwijzing van onze services. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. Alle investeringen zijn blootgesteld aan mogelijke risico's, welke altijd beschouwd moeten worden voorafgaand aan het maken van investeringsbeslissingen. Uw word geadviseerd om uw persoonlijke financiele adviseurs te raadplegen voordat uw een investeringsbeslissing neemt. Terwijl sommige individuelen zeer goede resultaten boeken, kunnen resultaten nooit voor iedereen hetzelfde uitpakken. Bij het benutten van onze services bevestigd u dat uw op zijn minst achtien (18) jaar oud bent en dat u volledig volhoud aan de bekwaamheid tot de volgens de wet bindende overeenstemming.

Vooruitziende stellingen

Deze services bevatten vooruitziende stellingen en informatie, welke nadenken over de huidige visie met respect tot toekomstige gebeurtenissen en financiële prestaties. Wanneer gebruikt in onze services, de woorden "geloven", "verwachten", "van plan zijn/plannen", "mogenlijk", "zal/zullen", "zouden", "kunnen", "zou", "zou moeten", "voorzien", "schatting", "projecten", "van plan zijn", "ten doelen hebben", "vooruitzicht" of alle andere variaties van deze woorden of andere vergelijkbare uitdrukkingen en of synoniemen zijn voorgenomen om vooruitziende stellingen en informatie te identificeren. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk uiteenlopen van de verwachte uitgedrukte vooruitziende stellingen als gevolg van bekende en onbekende risico's en onduidelijkheid/onzekerheid. Bekende risico's en onzekerheden bevatten, maar zijn niet beperkt tot: Risico's gerelateerd aan financiële factoren als volatiliteit in exchange waarden, restricties op toegang tot kapitaal, het toenemen van rentetarieven en schommelingen in de wereldwijde financiële markten; Risico's geassocieerd met binnen- en buitenlandse overheidsreguleringen, inclusief exportcontrole en economische sancties; en andere risico's, inclusief procesvoering. De bevattende informatie in onze services weerspiegeld wat wij geloven, aannemen, voornemen, beramen en verwachten als op de datum van publicatie, behalve zoals verplicht door de wet, verwerpen wij verplicht te zijn of te trachten naar het bijwerken of reviseren van de content in onze services.

Privacybeleid

Deze services bevatten vooruitziende stellingen en informatie, welke nadenken over de huidige visie met respect tot toekomstige gebeurtenissen en financiële prestaties. Wanneer gebruikt in onze services, de woorden "geloven", "verwachten", "van plan zijn/plannen", "mogenlijk", "zal/zullen", "zouden", "kunnen", "zou", "zou moeten", "voorzien", "schatting", "projecten", "van plan zijn", "ten doelen hebben", "vooruitzicht" of alle andere variaties van deze woorden of andere vergelijkbare uitdrukkingen en of synoniemen zijn voorgenomen om vooruitziende stellingen en informatie te identificeren. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk uiteenlopen van de verwachte uitgedrukte vooruitziende stellingen als gevolg van bekende en onbekende risico's en onduidelijkheid/onzekerheid. Bekende risico's en onzekerheden bevatten, maar zijn niet beperkt tot: Risico's gerelateerd aan financiële factoren als volatiliteit in exchange waarden, restricties op toegang tot kapitaal, het toenemen van rentetarieven en schommelingen in de wereldwijde financiële markten; Risico's geassocieerd met binnen- en buitenlandse overheidsreguleringen, inclusief exportcontrole en economische sancties; en andere risico's, inclusief procesvoering. De bevattende informatie in onze services weerspiegeld wat wij geloven, aannemen, voornemen, beramen en verwachten als op de datum van publicatie, behalve zoals verplicht door de wet, verwerpen wij verplicht te zijn of te trachten naar het bijwerken of reviseren van de content in onze services.

1.1 Indien u als Gebruiker een persoonlijke account aanmaakt via onze website of ons op enige andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres. Als Gebruiker kunnen wij u telefonisch en/of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt.

1.2 Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden: om de inhoud van onze dienstverlening en onze website te verbeteren, voor het beheer van uw account, voor onze klantenadministratie, om marktonderzoek te verrichten, voor het beheer van onze website en voor promotionele acties. Gebruikers sluiten zich automatisch aan bij de gratis nieuwsbrief van CoinAcademy die in principe wekelijks verschijnt. Gebruikers kunnen zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via de uitschrijflink die aan iedere e-mail aangehecht is.

1.3 De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen door CoinAcademy worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

1.4 Deze persoonsgegevens worden verwerkt door CoinAcademy, die de verantwoordelijke is voor de verwerking hiervan.

1.5 U hebt het recht op inzage en verbetering, na schriftelijke aanvraag. U heeft ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de doorgiften aan derden. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, kan u van ons telefonische oproepen krijgen met informatie over producten, diensten en opkomende acties. Als u ons uw e-mail adres meedeelt, kan u van ons e-mails ontvangen met informatie over producten, diensten en eventuele acties.

1.6 Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Indien u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen kan u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid of per e-mail (info@coinacademy.nl).

1.7 CoinAcademy houdt de persoonsgegevens van de Gebruikers slechts bij zolang als nodig om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, zolang als de wet vereist of zoals aanbevolen door de privacycommissie. Informatie die wordt bijgehouden die verband houdt met de noodzakelijke administratieve opvolging van de registratie wordt minstens drie jaar bijgehouden te tellen vanaf de aanmaak van het account. De Gebruikers kunnen op elk ogenblik het recht uitoefenen om toegang te krijgen tot hun eigen persoonsgegevens, die recht te zetten en desgevallend te verwijderen in naleving van de toepasselijke wet over de bescherming van persoonsgegevens. Dat kan door een verzoek te sturen, met kopie van de identiteitskaart naar het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid met duidelijke uiteenzetting van het verzoek.

Close Menu